Przychód roczny

Przychód roczny przedstawiam na podstawie PITu za rok poprzedni i, jak łatwo się domyślić jest on aktualizowany raz do roku.

Za rok 2008: ok. 30.000 zł
Za rok 2009: ok. 24.000 zł (-20% wzgledem roku poprzedniego)